Otvorila kríza dvere pre moderné stavebníctvo? Tieto technologické trendy to potvrdzujú

moderné technologické trendy v stavebníctve

Svet sa veľmi rýchlo začína transformovať z manuálnych procesov na tie digitálne. To samozrejme platí aj pre stavebníctvo, v ktorom akcelerácie z oblasti technológií zavádzajú v tomto sektore stále prekvitajúcu digitalizáciu. Stavebné odvetie má dnes vďaka tomu k dispozícii bezpredmetnú úroveň transparentnosti, výberu a pohodlia so zvýšeným bezpečím. Aj z toho dôvodu sme si pre dnešok na našom blogu vybrali práve tému moderné technologické trendy v stavebníctve, ktoré začali v roku 2021 udávať nový smer.

Aké sú moderné technologické trendy v stavebníctve?

Zlepšovanie produktivity a eliminácia neefektívnosti sú základné prínosy technologických trendov. Aj keď slovenské stavebníctvo očakáva v tomto roku výrazný pokles z dôvodu súčasnej pandémie COVID-19, nájde sa tu predsa len jedna pozitívna správa. Kríza môže mnohým spoločnostiam poslúžiť ako odrazový mostík pre inovácie, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú do celej spoločnosti zlepšenia. Medzi tie najlepšie patrí zvýšenie efektivity, zrýchlenie pracovného výkonu a tým aj vyššia ziskovosť stavebných projektov.

Pandémia jednoznačne zmenila spôsob podnikania v stavebníctve a narušila stratégie vrcholového manažmentu – od plánovania projektov, náboru zamestnancov alebo stretávania sa s klientami. Do budúcnosti to však môže priniesť zaslúžené ovocie v podobe prelomových trendov, o ktorých viac sa dočítate nižšie.

Inteligentné mestá

Globálni technologickí lídri, ako sú IBM, Microsoft a iné, investujú veľké finančné prostriedky do megaprojektov na budovanie inteligentných a udržateľných miest. Tieto miesta sú významné v tom, že medzi sebou majú výraznú prepojenosť než väčšina iných rozsiahlych projektov a vyžadujú si intenzívnejšie plánovanie. Celosvetové výdavky na rozvoj inteligentnej infraštruktúry dosiahli v roku 2020 viac ako 120 miliárd amerických dolárov a očakáva sa ich prudké zvýšenie.

Medzi najvýznamnejšie globálne megaprojekty v aktuálnej výstavbe patria napríklad Masdar City v Spojených Arabských Emirátoch. Hudson Yards v New Yorku, medzinárodná obchodná štvrť Sondgo v Južnej Kórei či indický priemyslový koridor medzi Dillí v Bombaji. Náklady na tieto projekty sa pohybujú medzi desiatkami až stovkami miliónov USD a predpokladá sa, že značne ovplyvnia svetovú ekonomiku, zlepšia infraštruktúru a prispejú k lepšiemu stavu životného prostredia.

Robotizácia

Automatizácia robotických procesov (RPA) je jednou z ideálnych foriem automatizácie a radíme ju medzi popredné technologické trendy v stavebníctve. Počítačový softvérový program pracuje so stále opakujúcimi sa procesmi, ktoré umožňujú človeku lepšie interakcie s užívateľským rozhraním počítačového systému. Tento technologický trend dokáže tým pádom zvýšiť rýchlosť a presnosť vykonávania bežných úloh, ale treba počítať aj s výrazným zvýšením nákladov.

RPA môže vylepšiť riadenie projektu a úlohy spojené s jeho financovaním. Finančné prognózy už nemusia vyžadovať manuálne zadávanie v pridružených programoch a všetky dáta budú môcť zhromažďovať robotickí sluhovia ľudstva. Na takéto niečo si ešte pravdepodobne chvíľu počkáme, ale s určitosťou vieme potvrdiť, že nasledujúci trend sa už zaužíval v pomerne krátkom časovom období a teší sa veľkej popularite.

Informačný model budovy (BIM)

Táto inovácia pomáha lídrom v obore zvyšovať efektivitu vďaka generovaniu počítačového vykresľovania budov a inžinierskych sietí. Jednoduché spravovanie týchto modelov a zdieľanie dát umožňuje firmám včas dokončiť pripravovaný projekt.

Čo znamená, že čím viac firiem bude BIM využívať, tým rýchlejšie sa vzdialia konkurencii. Šikovné digitálne nástroje ponúkajú naozaj jednoduché rozhranie, ktoré umožňuje nahrávať súbory zo sofistikovaných BIM softvérov. Aplikácie tak dovoľujú vytvárať vizualizácie budov zo všetkých uhľov a v rozmedzí pár sekúnd ju môžu prepojiť s celým stavebným tímom.

Rozšírená a virtuálna realita

Technológie ako rozšírená realita (AR) a virtuálna realita (VR) umožnili stavebným spoločnostiam a klientom vizualizovať prvky fáz návrhu a výstavby. AR dokáže poskytnúť priamy alebo nepriamy pohľad na fyzické prostredie v reálnom svete s prvkami, ktoré sú doplnené počítačom generovaným senzorickým vstupom. VR je naopak umelé prostredie, ktoré sa vytvára pomocou softvéru a predstavuje používateľovi virtuálny model skutočného sveta.

V oboch prípadoch je platné, že takáto prelomová technológia dokáže podporiť BIM a transformovať výstavbu budov na úplne novú úroveň. Inými slovami, zainteresované strany získajú lepšie pochopenie toho, čo sa má vybudovať. A to všetko spoločne s viditeľnosťou priestorového mapovania, 3D vizualizáciou, automatizovaného merania budov, či dostupnou simuláciou architektonických a štrukturálnych zmien.

Drony

Využívanie dronov v stavebníctve patrí aj naďalej k jednému z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich trendov. Táto technológia už nie je len o fotografovaní a natáčaní videí v komerčných aktivitách. Drony dokážu rýchlo zmapovať rozsiahle plochy na veľké vzdialenosti a vytvoriť letecké snímky. Pokročilý softvér umiestnený v dronoch poskytuje dáta v reálnom čase, ktoré sa dajú využiť pre rýchle rozhodovanie priamo na stavbe, čo zefektívňuje celý proces výstavby.

Ľudia vedia drony používať prakticky na všetky činnosti, od prieskumu staveniska cez kontrolu štruktúr až po zvýšenie bezpečnosti staveniska. Môžu sa taktiež používať na sledovanie pracovníkov, čo síce neznie moc príjemne, ale z hľadiska bezpečnosti v tom vidieť určitú dávku logiky. Nech ich už ľudia v budúcnosti využijú na čokoľvek, táto technológia dokáže výrazne pomôcť a preto nemohla chýbať ani na chvoste nášho dnešného zoznamu.

Technologické trendy v stavebníctve značia príchod enormných zmien. Inovácie totižto vládnu svetom a veľmoci vedú závod s časom. Kto bude prvý a spôsobí rozmach, ktorý posunie civilizáciu do ďalšieho stupňa vývoja? Na túto otázku sa dozviete odpoveď až na budúce, takže určite nikam neodchádzajte. V stavebníctve je stále čo objavovať a už čoskoro vám opäť prinesieme ďalšie zaujimavosti, fakty či trendy, pri ktorých sa zaručene naučíte aj niečo nové.

Tiež by Vás mohlo zaujímať