Recyklácia v stavebníctve ako dôležitá súčasť pri tvorbe lepšieho životného prostredia

recyklácia v stavebníctve

Nie je žiadnym klamstvom, že stavebníctvo je odvetvie náročné na veľké množstvo vstupných surovín. Na druhej strane je táto ľudská činnosť významným producentom odpadov, tak pri výrobe ako aj pri zemných či stavebných prácach. Recyklácia v stavebníctve je vo veľa prípadoch považovaná za nevyhnutnosť, pretože stavebný priemysel má výrazný vplyv na životné prostredie. Aj z toho dôvodu sa spracovaniu odpadov zo stavebníctva a ich […]